İçeriğe geç

İklim Adaleti için Açıklık

Bu yılın teması iklim hareketi ve uluslararası açık (erişim) topluluğu arasında bağlantıyı ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bilgi paylaşımı bir insan hakkıdır. İklim kriziyle mücadele, coğrafi, ekonomik ve disiplinler arası sınırları aşan hızlı bilgi alışverişini gerektiriyor.

“İklim Adaleti için Açıklık” bu yılın Uluslararası Açık Erişim Haftası (24-30 Ekim) teması

İklim Adaleti, iklim krizinin geniş kapsamlı etkileri olduğunu ve bu etkilerin -BM’nin açıkladığı şekliyle- “zengin ve fakir, kadın ve erkek, yaşlı ve genç nesillerin eşit veya adil bir şekilde doğmaması olduğunun” açık bir kabulüdür. Bu güç dengesizlikleri, toplulukların iklim kriziyle ilgili bilgi üretme, yayma ve kullanma becerilerini de etkiler. Açıklık, daha adil bilgi paylaşımına giden yollar oluşturabilir; iklim değişikliğinin etkilerini şekillendiren eşitsizlikleri ve bunlara verdiğimiz yanıtı ele almanın bir aracı olarak hizmet edebilir.

Bu yılın teması iklim hareketi ve uluslararası açık (erişim) topluluğu arasında bağlantıyı ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. İklim kriziyle mücadele, coğrafi, ekonomik ve disiplinler arası sınırları aşan hızlı bilgi alışverişini gerektiriyor.

Uluslararası Açık Erişim Haftası, açık erişimi araştırma için varsayılan hale getirmek ve eşitliğin bu çalışmanın merkezinde olmasını sağlamak için topluluklar arasında koordinasyon sağlama zamanıdır. Açık Erişim Haftası Danışma Komitesi tarafından seçilen bu yılın teması, bir araya gelmek, harekete geçmek ve açıklığın iklim adaletini nasıl sağladığı konusunda farkındalık yaratmak için bir fırsat. Açık Erişim Haftası 2022, 24-30 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek; ancak, herkes yılın uygun buldukları zamanında “İklim Adaleti için Açıklık” üzerine tartışmalara ev sahipliği yapabilir, eylemde bulunabilir, temayı ve etkinlikleri kendi yerel bağlamları kapsamında uyarlayabilir. 

Uluslararası Açık Erişim Haftası hakkında daha fazla bilgi için lütfen openaccessweek.org  adresini ziyaret edin. Haftanın uluslararası resmi twitter etiketi #OAWeek. Türkiye’de ise uzun yıllardır kullandığımız “AE” etiketini bu yıl #AE2022 olarak kullanıyoruz.

Bu duyurunun diğer dillerdeki çevirileri ve bu yılın Açık Erişim Hafta teması grafikleri openaccessweek.org adresinde bulunabilir.

SPARC Hakkında

SPARC, varsayılan olarak açık erişim ve tasarımı gereği adil olan araştırma ve eğitim sistemlerini destekleyen, kar amacı gütmeyen bir savunuculuk kuruluşudur. Herkesin dünyamızı şekillendiren bilgiye erişebilmesi ve katkıda bulunabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası Açık Erişim Haftası, SPARC ve öğrenci topluluğundaki ortaklar tarafından 2008 yılında başlatılmıştır. Daha fazlasını öğrenmek için sparcopen.org adresini ziyaret edin.

Uluslararası Açık Erişim Haftası Hakkında

Açık Erişim Haftası, bilginin açık paylaşımı yönündeki küresel ivmeyi, politika değişikliklerinin gelişmesi ve dünyanın dört bir yanındaki insanları etkileyen sosyal sorunların önemi ile birleştirmek için paha biçilmez bir şanstır. Etkinlik dünya çapında bireyler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından kutlanmaktadır ve organizasyonu küresel bir danışma komitesi tarafından yönetilmektedir. Açık Erişim Haftası’nın resmi etiketi #OAweek’tir. Türkiye’de ise uzun yıllardır kullandığımız “AE” etiketini bu yıl #AE2022 olarak kullanıyoruz.